Lista po Komisji Oceny Wniosków

W dniach 14 – 16 września 2018 roku odbyła się Komisja Oceny Wniosków złożonych w ramach projektu pt. „Własna firma – Inspiracją na Życie”, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu przedstawiamy listę osób 36 osób wytypowanych, zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą oraz listę osób niezakwalifikowanych.

LISTA

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu poręczenia

Przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu poręczenia oraz wzory dokumentów związanych z potwierdzeniem określonego rodzaju poręczenia.

Nabór dokumentów do założenia działalności gospodarczej

Informujemy, iż od dnia 29 sierpnia 2018 roku (termin rozpoczęcia) do 4 września 2018 roku (termin zakończenia) do godz. 15:00 odbędzie się nabór dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej w ramach projektu  pt. „Własna firma – Inspiracją na Życie”. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Regulamin przyznawania środków na działalność gospodarczą

Zał.1 Biznesplan

Zał. 1 Biznesplan wersja doc do edycji

Zał.2 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. 2 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wersja doc do edycji

Zał.3 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał 3 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wersja doc do edycji

Zał.4 Karta oceny biznes planu

Zał.5 Formularz de minimis

Zał.5 Formularz de minimis plik xls do edycji

Zał. 6 Informacje na temat sektorów smart i OZE