Lista po Komisji Oceny Wniosków

W dniach 14 – 16 września 2018 roku odbyła się Komisja Oceny Wniosków złożonych w ramach projektu pt. „Własna firma – Inspiracją na Życie”, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

W załączeniu przedstawiamy listę osób 36 osób wytypowanych, zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą oraz listę osób niezakwalifikowanych.

LISTA