O PROJEKCIE

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości 45 osób, w tym 20 bezrobotnych i 25 biernych zawodowo, w wieku 30+ z 8 gmin wielkopolskich, powiatu kaliskiego i tureckiego, gminy:

 • Brzeziny,
 • Lisków,
 • Malanów,
 • Brudzew,
 • Kawęczyn,
 • Turek,
 • Koźminek,
 • Opatówek

do dnia 31. 11. 2019 r. w celu założenia i utrzymania przez minimum 12 miesięcy 36 pozarolniczych działalności gospodarczych, zgodnie z regionalną polityką.

Projekt dedykowany jest 45 osobom z trudnościami na rynku pracy tj. 20 mężczyzn o niskich kompetencjach z max. średnim wykształceniem (poz. 3 ISCED) i 25 kobiet, powyżej 30 roku życia przyczyni się osiągnięciu celu szczegółowego działania 6.3 przez wzrost samozatrudnienia 20 kobiet i 16 mężczyzn, w:

I. sektorze OZE – 6 miejsc i

II. obszarach inteligentnych specjalizacji:

 • 8 miejsc – Przemysł Jutra, sekcja C, dział.33,
 • 8 miejsc- Budownictwo sekcja F, dział 41 i 43,
 • 14 miejsc – Nowoczesne technologie medyczne, sekcja Q, dział 86.

Wartość projektu: 2 098 727,00 zł
Projekt dofinansowany ze środków europejskich w kwocie: 1 783 917,95 zł.