REKRUTACJA

REKRUTACJA:

Proces rekrutacyjny trwa w okresie III-IV 2018 rok, przyjmowanie wstępnych formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 16.04-18.07.2018 r.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestników projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w Biurze Projektu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, wejście E, II piętro,
tel. +48 533 292 262, +48 600 237 484
w ww. terminie, wypełniony i podpisany Wstępny formularz rekrutacyjny wraz z ewentualnymi załącznikami.

Zapytania dotyczące projektu należy kierować drogą mailową: krzysztof.len@fripww.pl
lub
grzegorz.nawrocki@fripww.pl
lub telefonicznie +48 533 292 262, +48 600 237 484.

Projekt skierowany jest do 45 osób powyżej 30 roku życia (wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin), w tym:

· 20 osób bezrobotnych i

· 25 osób biernych zawodowo,

które mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednej z ośmiu gmin wielkopolskich tj.:

  • Brzeziny,
  • Lisków,
  • Malanów,
  • Brudzew,
  • Kawęczyn,
  • Turek,
  • Koźminek,
  • Opatówek,

i które z własnej inicjatywy chcą założyć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jednocześnie, w gronie 45 osób przyjętych do projektu, zostanie: 20 mężczyzn o niskich kwalifikacjach tj. posiadających wykształcenie max. ISCED 3 oraz 25 kobiet.

Lista kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji

Dokumenty do pobrania: